สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระราชทานผ้าไตรและน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระราชทานผ้าไตรและน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรและน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
17 เมษายน 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสรงน้ำองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย องค์สถาปนาวัดศรีโสดา ครบ 87 ปี ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในพิธีได้รับเมตตาจากพระวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์.

ทรงวุฒิ ทับทอง