“มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรม จิตอาสา ตู้ปันสุขและอำนวยความสะดวกผู้มาฉีดวัคซีน

“มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรม จิตอาสา ตู้ปันสุขและอำนวยความสะดวกผู้มาฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา10.00 น. พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ นาย อภิชาต มูลฟอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครพิงค์ นำกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เติมสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค, เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 ซึ่งมารับบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย อำนวยความสะดวกผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: