มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันกราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ 2565

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันกราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี ร่วมกันกราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง กรรมการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และขออโหสิกรรม ณ วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง