ผู้บริหาร คณาจารย์ จนท.มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ กราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 7

ผู้บริหาร คณาจารย์ จนท.มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ กราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 7

วันที่ 20 เมษายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี ร่วมกันกราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง พระราชกิตติสุนทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ อำเภฝาง จังหวัดเขียงใหม่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ 2565 ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และขออโหสิกรรม ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: