คณะสงฆ์ คณะพระธรรมจาริก ส่วนราชการทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชน กราบขอสูมาคารวะขอพรปีใหม่ เจ้าคณะอำเภอ

คณะสงฆ์ คณะพระธรรมจาริก ส่วนราชการทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชน กราบขอสูมาคารวะขอพรปีใหม่ เจ้าคณะอำเภอ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 คณะสงฆ์ คณะพระธรรมจาริก ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ นำโดย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมกันประกอบพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ขอพรปีใหม่เมือง พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเอง ครอบครัว เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาเป็นประจำทุกปี ในโอกาสเดียวกันได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวนหนึ่งชุดให้สำนักงานอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: