สรุปผลการปฏิบัติ “จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565” ในพื้นที่ภาคเหนือ

สรุปผลการปฏิบัติ “จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565” ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก ให้การดูแลประชาชน สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” บริเวณด้านหน้าค่ายทหาร ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก, แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ภายใต้แนวความคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนทุกคน นั้น

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง หรือไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยให้หน่วยและค่ายทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 10 – 18 เมษายน 2565 จำนวน 14 จุด นั้น สรุปผลการปฏิบัติ จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีการใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 3,701 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 3,703 คน

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทุกเทศกาลสำคัญ ในการดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยให้กับคนไทยในทุกมิติ.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 เมษายน 2565

%d bloggers like this: