กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามการอาวุธปืนผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (22 เมษายน 2565)

กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามการอาวุธปืนผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (22 เมษายน 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุมเข้ม เฝ้าระวัง ติดตาม สกัดกั้นและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าอาวุธ หรือขนส่งยุทธปัจจัยข้ามพรมแดนประเทศไทย ไปยังประเทศเมียนมาที่มีสถานการณ์การสู้รบกันภายในประเทศ ตลอดจนการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ภายในประเทศอย่างจริงจัง นั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการดำเนินการจับกุมที่สำคัญ ดังนี้

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 06.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1413 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลการดำเนินการพบ
1. อาวุธปืนยาว ขนาด .22 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก
2. อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .380 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก
3. อาวุธปืนพก(ไทยประดิษฐ์) ขนาด .380 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก
4. กระสุนปืน ขนาด .22 นิ้ว จำนวน 288 นัด
5. กระสุนปืน ขนาด .380 นิ้ว จำนวน 91 นัด
6. สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 เล่ม
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนและสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าว ส่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน และการครอบครองอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว และดำเนินการสอบสวนอื่นที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธหรือขนส่งยุทธปัจจัยข้ามแดน ตลอดจนการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการจับกุมดำเนินคดีอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 เมษายน 2565

%d bloggers like this: