วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (22 เมษายน 2565)

การปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (22 เมษายน 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้นมีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำปศุสัตว์ผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ โดยมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญ ในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1413 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบ มาใกล้ถึงช่องทางตามธรรมชาติ/ท่าข้ามแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่หมู่บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้พบรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน บรรทุกโค (วัว) หลายตัวขับสวนทางมามีลักษณะพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงให้หยุดรถแล้วทำการตรวจสอบ ผลการดำเนินการพบว่ามีโค (วัว) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัว อยู่บนรถกระบะทั้งสองคันดังกล่าว แต่คนขับรถทั้งสองคันไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสอง และโคทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะโรคลัมปีสกิน ซึ่งอาจติดมากับสินค้า ปศุสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะนำพาโรคดังกล่าว เข้ามาในประเทศเพิ่มเติมอีก รวมทั้งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในการเก็บภาษีอากร และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง ซึ่งหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำปศุสัตว์ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหาก พี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบApplicationsLine ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 เมษายน 2565

%d bloggers like this: