รองผวจ.เชียงใหม่ ต้อบรับคณะฯ ศึกษาดูงาน และจัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รองผวจ.เชียงใหม่ ต้อบรับคณะฯ ศึกษาดูงาน และจัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยมี นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร.ด้านการศึกษา เป็นประธานในพิธี ได้มีกำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน และจัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเสนอแนะ เร่งรัด และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: