25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะนายทหาร ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพกษัตริย์ไทย ในการนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติบ้านเมือง เป็นมหาวีรกรรมที่ลือเลื่อง ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์มาจนทุกวันนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง