เจ้าอาวาสวัดเชิงดอยตาดหมื่น เข้ารับประทานรางวัลแห่งชาติ สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น

เจ้าอาวาสวัดเชิงดอยตาดหมื่น เข้ารับประทานรางวัลแห่งชาติ สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 พระใบฎีกา กิตติชัย กิตติชโย. เจ้าอาวาสวัดเชิงดอยตาดมื่น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลแห่งชาติ สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น โดยมีพลตรี หม่อนราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ.

ทรงวุฒิ ทับทอง