มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ มีแล้วแบ่งปัน“ ร่วมกับ เกษตรกร อ.อมก๋อย

มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ มีแล้วแบ่งปัน“ ร่วมกับ เกษตรกร อ.อมก๋อย

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 09.00-12.00 น. มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ มีแล้วแบ่งปัน“ โดยร่วมกับ เกษตรกร อ.อมก๋อย ร่วมสนับสนุนพืชผลทางการเกษตร จำนวน 12,000 กก. และพืชผัก จากมูลนิธิโครงการหลวง อีกจำนวน 3,000 กก. รวมเป็นจำนวน 15 ตัน โดย มทบ.33 ได้สนับสนุนรถบรรทุกในการขนย้ายและจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมในการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงเวลานี้ ทั้งนี้หน่วยได้จัดรถครัวสนาม จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้แก่ผู้มารับพืชผักและ เจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวก โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนมารับพืชผักรวมจำนวน 750 ราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: