ถุงยังชีพ พร้อมกำลังใจ ส่งไปถึงทุกพื้นที่เพื่อประชาชนพ้นความทุกข์ยาก

ถุงยังชีพ พร้อมกำลังใจ ส่งไปถึงทุกพื้นที่เพื่อประชาชนพ้นความทุกข์ยาก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมมือผนึกกำลังนำถุงยังชีพจาก กฟผ.แม่เมาะ ที่บรรจุสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำปลา ซีอิ้ว อาหารแห้ง และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ขาดรายได้ และเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นางจำปา รอดนิยม อายุ 75 ปี 2. นางจำรัส คงสุขี อายุ 77 ปี 3. นางอุ ซุ่มใจ อายุ 85 ปี 4. นางหอม สุธรรม อายุ 75 ปี โดยสิ่งของต่างๆที่มอบให้ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและแบ่งปันความสุขให้มีกำลังแรงใจเพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

ในการนี้ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่าในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนั้น อำเภอเมืองลำปางและส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่หน่วยทหารในพื้นที่ก็ไม่ทอดทิ้ง อีกทั้งยังเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน พร้อมกับลงพื้นที่พบปะสร้างความใกล้ชิดและอบอุ่นใจต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน ในนามของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ กฟผ.แม่เมาะ เป็นอย่างมาก สร้างความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งทุกส่วนพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: