มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุนอุปถัมภ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุนอุปถัมภ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูสุตพัฒโนดม, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ จ้าหน้าที่ กราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุนอุปถัมภ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย มี พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์,ดร., พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต, พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์, พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ., พระครูประภาสปริยัติวิมล, พระครูอดุลสีลกิตติ์ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ 2565 ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และเพื่อขออโหสิกรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง