ชาวบ้านขัวโก ในตัวเมืองเชียงใหม่ นับพันคน ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ไม่ได้จ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้ามานานเกือบ 1 ปี เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท

ชาวบ้านขัวโก ในตัวเมืองเชียงใหม่ นับพันคน ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ไม่ได้จ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้ามานานเกือบ 1 ปี เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท การไฟฟ้าจะตัดกระแสไฟฟ้าวันที่ 30 เมษายน 2565 ร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ต้องประชุมด่วน เพื่อหาทางช่วยเหลือและขอความเห็นใจ จากการไฟฟ้าออกไปอีก 1 เดือน เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน

ตัวแทนชาวบ้านขัวโก หมู่ที่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กับนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี ตำบลสันผีเสื้อ และนางสาวยศธร ผลเจริญรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมาตัดกระแสไฟฟ้า ของระบบประปาหมู่บ้าน เกรงว่าชาวบ้านนับพันคน จะได้รับความเดือดร้อน หากตัดไฟเพื่อผลิตน้ำประปาทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้ สาเหตุคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ที่ดูแล คิดค้างชำระค่าไฟฟ้า มานานเกือบ 1 ปี
ทั้งนี้ได้มีเชิญคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน และ นางอัมพร ท้าวแดนคำ รองผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมจึงได้ทราบว่า ทางประปาหมู่บ้านหมู่บ้านขัวโก ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาตั้งแต่ เดือน พ.ค.64 จนถึงปัจจุบัน รวมยอดเงินทั้งสิ้น 247,671.86 บาท และจากการสอบถาม คณะกรรมการประปาหมู่บ้านว่า เหตุใดจึงไม่นำเงินรายได้ไปชำระค่าไฟฟ้า กรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้นำเงินรายได้ที่ผ่านมาไปชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ ที่ได้กู้มาเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาดูแลประปาหมู่บ้าน และเพิ่งทราบภายหลังว่า คณะกรรมการไม่มีอำนาจที่จะกู้เงินมาดำเนินการเอง คณะกรรมการทั้งหมด จึงขอรับผิดขอบ ภาระหนี้นอกระบบนี้ทั้งหมดเอง และยอมรับว่าไม่มีเงินที่จะมาชำระค่าไฟฟ้าได้ทั้งหมด และจะชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานต่างๆในการรับ-จ่าย เงินทั้งหมดเพื่อรายงานต่อศูนย์ดำรงธรรมให้ทราบภายในวันที่ 6 พ.ค.65 นี้

ทั้งนี้นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ทางการไฟฟ้าเชียงใหม่2 โดยการชะลอการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ชาวบ้านไม่ได้รับความเดือนร้อน ในข่วงนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.65 ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมสันผีเสื้อและอำเภอเมือง จะเร่งสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด และรีบดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง