การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ (29 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ (29 เมษายน 2565)

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3603 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน บริเวณพื้นที่บ้านแม่ลามาน้อย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบไม้สักแปรรูป จำนวน 79 แผ่น ถูกซุกซ่อนไว้ในป่า จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1413 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบมาตามแนวป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่หมู่บ้านตะเปอพู ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้พบชาย 3 คน กำลังช่วยกันทำการแปรรูปไม้อยู่ จึงเข้าทำการตรวจสอบและพบว่ากลุ่มคนดั้งกล่าวได้แปรรูปไม้หวงห้าม จำนวน 380 แผ่น โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไม้หวงห้ามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปไม้เป็นของกลาง พร้อมนำตัวชายทั้งสามคนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก หมวดสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 1 กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.27 (มิตรภาพ), เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าที่ บ้านไม่มีเลขที่ในหมู่บ้านปากห้วยแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 หลัง ผลการดำเนินการ ที่บ้านหลังแรกพบ ไม้สักแปรรูป จำนวน 24 แผ่น ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณบ้านและพบไม้สักกับไม้แดงท่อน จำนวน 18 ท่อน ซุกซ่อนอยู่ในลำห้วยด้านหลังบ้าน ส่วนบ้านหลังที่สองพบไม้สักแปรรูป จำนวน 50 แผ่น ซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างหลังบ้าน แต่ไม่พบตัวเจ้าของบ้านทั้งสองหลัง เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 เมษายน 2565