วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

” จิตอาสาพัฒนา ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน”

” จิตอาสาพัฒนา ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน”

เมื่อ 12พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พันเอก นพดล ยงพาณิชย์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว, คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19,ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนใน 17 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: