วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และโรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

คณะสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และโรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ นำโดย พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์, ดร.ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและการพิเศษ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 โดยขบวนเริ่มเดินจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มายังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เวียนเทียนรอบพระวิหาร 3 รอบ แล้วแยกย้ายไปเรียนตามปรกติ.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: