วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) จิตอาสาพระราชทาน มทบ.32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาลุ่มแม่น้ำวัง ณ.บ้านร้อยปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

จิตอาสาพระราชทาน มทบ.32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาลุ่มแม่น้ำวัง ณ.บ้านร้อยปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับหน่วยงานราชการภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาลุ่มแม่วัง เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยร่วมกันปรับปรุงถูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบลุ่มแม่น้ำวัง โดยมีนาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บ้านร้อยปี สำนักบริหารบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(สาขาลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทุกส่วนต่างภาคภูมิใจและเต็มใจที่ได้ร่วมกิจกรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: