วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ซี่งเป็นโรงเรียนตามโครงการ”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” และเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เเละปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ก่อนเปิดการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรเพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยกับบุคลากร และผู้เข้ารับการศีกษา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: