วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีขอพร ผู้อุปถัมภ์ สนับสนุน มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีขอพร ผู้อุปถัมภ์ สนับสนุน มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมคณะ เข้าขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพร ผู้อุปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย พ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา ผู้ถวายที่ดินเป็นเจ้าภาพสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ บ้านป่าไผ่ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และเพื่อขอเป็นการอโหสิกรรม ณ บ้านชมบุญ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: