วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสาพัฒนา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

จิตอาสาพัฒนา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ 3 (กองพันประจำอำเภอ) ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.คีรีมาศ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดใหม่เจริญผล และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: