มทบ.32 ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก เพื่อก้าวผ่านไปด้วยกัน

มทบ.32 ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จากสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก
เพื่อก้าวผ่านไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32ได้มอบหมายให้ พันเอก กวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 32 มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้แก่ พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( โควิด _ 19 )
ในพื้นที่ บ้านฮ่อง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้

1.นางสาวสมพิน ยาสาย
อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ 8
ต.บัานเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
เป็นผู้สูงอายุ และ ดูแลบุตรที่พิการออทิสติก
2.นางประยงค์ จันทร์หมวย
อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 8
ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
พักอาศัยอยู่กับบุตร ป่วยเป็นโรคชรา พิการทางการได้ยิน
3.นายบุญตา ศรึชุม
อายุ 80 ปี

ในการนี้ได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร รวมถึง ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ชุมชนบ้านฮ่อง ได้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอีกทั้งได้รับความร่วมมือ
จาก เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ทหาร จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่ได้มีส่วนร่วมและ ให้ความรู้ถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนและให้บริการตรวจวัดความดันฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุในพิ้นที่ อีกทั้งได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการ การป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงให้คำแนะนำ และรณรงค์ให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด ให้ครบตามจำนวนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

และในคราวเดียวกันนี้ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ช่วยกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้แห้ง บริเวณที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: