ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ และติดตามการดำเนินงาน ของหน่วย โดยเดินทาง ถึงกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วย และเดินทางต่อถึงค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และ กรมทหารราบที่ 17 และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 34 ด้วย จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เดินทางออกจากค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มุ่งหน้าสู่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดย ในเวลา 13.15 น. คณะฯ ผบ.ทบ. เดินทางถึง ถึง หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.32 ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่น้อง ๆ ทหารใหม่ และยังเดินทางไปยัง หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.2 ด้วย … จากนั้น ผบ.ทบ.และคณะ เดินทางไปยัง กองบัญชาการ มทบ. 32 เข้าแสดงความเคารพอนุสาวรีย์ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ. 32 (บริเวณบ้านบ้านป่องนัก)

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายตรวจเยี่ยมหน่วยทหารทั่วประเทศเมื่อมีโอกาสเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก และดูแลความเป็นอยู่กำลังพลของกองทัพบก โดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการฝึกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เป็นไปตามนโยบาย Bubble and Seal รวมทั้งได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไป นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้บังคับหน่วย และกำลังพลทุกระดับชั้นอย่างเป็นกันเอง อันเป็นการเสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: