(มีคลิป) ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  พร้อมขอบคุณในน้ำใจที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติ

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมขอบคุณในน้ำใจที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 32 และ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ให้การต้อนรับ โอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ซึ่งอยู่ในห้วงการฝึกและปรับสภาพร่างกายจากพลเรือนให้มีคุณลักษณะทหารที่ดี มีระเบียบวินัย และมีจิตใจที่พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและช่วยเหลือประชาชน เป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก โดยแนวทางการฝึกแบบระบบปิด การป้องกันโควิด-19 การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน การบันทึกข้อมูลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการตามความมุ่งหมายของกองทัพบกทุกประการ

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวชื่นชมในความเสียสละทำหน้าที่รับใช้ชาติ และขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก และขอให้ทุกนายมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลและช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ตลอดในห้วงการฝึกและเมื่ออยู่ในประจำการ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ขอให้ทุกนายตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ซึ่งทำให้น้องๆทหารใหม่ลดความกังวลใจและรู้สึกอบอุ่นใจ นับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ ทำให้มีขวัญและกำลังใจ และมีจิตใจแน่วแน่ต่อการฝึกฝน อยู่ในระเบียบวินัย จะทำหน้าที่ของชายชาติทหารที่พร้อมช่วยเหลือประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆทหารใหม่ในอนาคตต่อไป

ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้แนวทางการดูแลทหารใหม่ต่อผู้บังคับหน่วยและผู้ฝึกทหารใหม่ว่า กองทัพบกให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ สิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกทหารใหม่เปรียบเสมือนการสร้างคนให้กับกองทัพและประเทศชาติ เป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ฝึกทหารใหม่ที่จะต้องทำให้บุคคลพลเรือนเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีวินัย มีความสามารถทางทหาร ขอให้ได้พัฒนารูปแบบการฝึก ยึดถือระเบียบคำสั่ง ดูแลทหารใหม่อย่างถูกต้อง รอบคอบ มีสติ ให้ส่งเสริมหรือผลักดันตามความถนัดของทหารแต่ละบุคคล เพื่อทำให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีวินัย รวมทั้งหลังปลดประจำการส่งเสริมให้มีรายได้ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม และมีความภาคภูมิใจในการเป็นทหารและส่งเสริมสนับสนุนให้สมัครใจเข้ารับราชการทหารในโอกาสต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ติดตามความคืบหน้า ที่กองทัพบกได้สนับสนุนม้าจำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว ให้กับสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง โดยมีคุณอัครินทร์ พิชญกุล นายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางและสมาชิกฯ รับมอบเมื่อ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพรถม้าบริการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้สมาชิกฯ พร้อมหารือแนวทางช่วยเหลือเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของสมาชิกที่รับมาไปดูแล โดยกองทัพบกพร้อมช่วยเหลือและดูแลต่อเนื่องต่อไป

หลังจากนั้น พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2469 เพื่อใช้เป็นพลับพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยถึง 2 พระองค์นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2501 ปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์อันสำคัญงดงามและมีคุณค่ายิ่งของจังหวัดลำปาง เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ทุกวัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: