วันอังคาร ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขอเชิญชวนสักการะพุทธสถานดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนสักการะพุทธสถานดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย

พุทธสถานดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่า 600 ปี มีก้อนอิฐโบราณทอดตัว ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ลักษณะคล้ายวัด สืบเนื่องจากการที่มณฑลทหารบกที่ 37 นำโดย พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ในขณะนั้น ได้นำกำลังพลช่วยงานวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ในโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้มาโดยต่อเนื่อง วันหนึ่งได้ดำริเรื่องการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นในค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นศาสนสมบัติ และเป็นศูนย์รวมใจถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้นิมนต์พระอาจารย์ วิบูลย์ ธมฺมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ เป็นเจ้าภาพร่วม ในการก่อสร้างพระ ซึ่งเมื่อสำรวจพื้นที่ร่วมกันภายในค่าย ได้เห็นสภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณหนาแน่น บนเนินเขาทรงเจดีย์ จึงเห็นพ้องกันว่า พื้นที่นี้เป็นจุดที่เหมาะสมในการสร้างพระเป็นอย่างยิ่ง จึงตั้งชื่อดอยแห่งนี้ว่า “ดอยเจดีย์”

พุทธสถานดอยเจดีย์ ได้ประดิษฐ์สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ได้แก่
1) “พระพุทธมารวิชัยไตรรัตนาธิคุณ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายพระนามว่า พระพุทธมารวิชัยไตรรัตนาธิคุณ หมายถึง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่เป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัย และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ถูกขุดพบในซากปรักหักพังของเจดีย์โบราณ ณ สถานที่แห่งนี้

พุทธลักษณ์ เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยสำริด ศิลปะเชียงแสน สกุลช่างล้านช้าง ที่งดงามมาก ขนาดวัดจากฐานองค์พระ 30 นิ้ว ปางมารวิชัย สอดคล้องกับอุบายธรรมชนะมารของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งก่อนตรัสรู้ ที่พระพุทธองค์ทรงผจญพญาวสวัตตีมารยกทัพใหญ่มาราวี ทรงชนะด้วยพระบารมี 30 ทัศ ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญและสั่งสมมายาวนานนับไม่ถ้วน มีพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน บีบมวยผมเป็นสายแม่น้ำใหญ่พัดพญาวสวัตตีมารพร้อมทัพใหญ่แตกหนีพ่ายแพ้ไป และพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศพระธรรมคำสอน นำเวไนยสัตว์ข้ามพ้นทุกข์ในสังสารวัฎ ตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาสำรวจและสันนิษฐานว่า พระพุทธรูปองค์นี้ มีอายุราว 1,000 ปี ตรงกับสมัยโยนกนาคพันธ์ศรีช้างแสน

“พระสมเด็จพระมหาจักรพรรดิธรรมราชา” ก่ออิฐถือปูน ทาด้วยสีขาว ทรงเครื่องพระจักรพรรดิราช แบบล้านนาประเทศ บริเวณชุกชี ประกอบด้วยลายปูนปั้น ศิลปะแบบช่างเชียงรายพื้นบ้าน ปั้นเป็นรูป 12 นักษัตร ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 2562

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, นักท่องเที่ยว รวมทั้ง พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมชมและสักการะพุทธสถานดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
19 พฤษภาคม 2565

%d bloggers like this: