ผบ.มทบ.32 มอบถุงยังชีพ เยียวยาหลังน้ำลด ในพื้นที่ประสบภัยอำเภองาว

ผบ.มทบ.32 มอบถุงยังชีพ เยียวยาหลังน้ำลด ในพื้นที่ประสบภัยอำเภองาว

หลายวันผ่านมา หลังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร บ้านงิ้วงาม หมู่ 3 บ้านน้ำหลง หมู่ 4 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งหลายหน่วยงานยังคงเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงความห่วงใยและการช่วยเหลือของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอก อณุศิษย์ พรมมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี/แพทย์จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกำลังพล 4 ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ และได้ร่วมกับส่วนราชการและฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ มอบ “ถุงยังชีพของกองทัพบก” และ “น้ำดื่มน้ำใจพร้อมถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ” ซึ่งมีสิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่
1. นายชัย แสนหลวง , 2. นางสาว บัวเล็ก แสนเทพ , 3. นาย แดง ศรีสวัสดิ์ ,
4. นาง แก้ว คำเปง , 5. นาง บัวชอน แสนหลวง , 6. นาง ไข เขียวเหลือง
7. นาย สอน แสนหลวง , 8. นางสาว น้อง แสนหลวง , 9. นาย ต่วน เตือนใต้
10. นาง นาค ใจแข็ง

สิ่งของที่ได้รับสามารถบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งน้ำใจและความห่วงใยของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะที่เดินทางมาด้วยตนเอง ต่างทำให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคและพร้อมก้าวผ่านช่วงเวลาที่หวั่นวิตกไปได้ อีกทั้งขอบคุณหน่วยทหาร กฟผ.แม่เมาะ และทุกหน่วยงานที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างไม่นิ่งนอนใจ.

ทรงวุฒิ ทับทอง