มจร.วิทยาเขียงใหม่ กับ“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง”

มจร.วิทยาเขียงใหม่ กับ“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง”

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พระบัณฑิตนายสุชาติ แก้วก้อ ออกนิเทศหนุนเสริมกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระบัณฑิตบนพื้นที่สูง อาศรมบ้านห้วยลึก ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และอาศรมบ้านแม่สวรรค์หลวง อาศรมบ้านแม่ลิดป่าแก่ ต..เหาะ และอาศรมบ้านแม่ปุ๋น ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 65.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: