พิธีถวายเครื่องพลีกรรม สักการะ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (หลักเมืองเชียงใหม่)

พิธีถวายเครื่องพลีกรรม สักการะ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (หลักเมืองเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธา ร่วมกับนางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: