(มีคลิป) ติวเข้มสุดยอด สมาชิกศูนย์การเรียนรู้  กองทุนแม่ของแผ่นดิน “บ้านม่วงคำ” ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  แชมป์ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขต  ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ติวเข้มสุดยอด สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน “บ้านม่วงคำ” ต.โป่งแยง อ.แม่ริม แชมป์ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขต ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 ที่ศูนย์เรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพร้อมด้วย นายจริพงศ์ วางวงค์ เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค นายบัญญัติ กันทะวงศ์พัฒนาการอำเภอแม่ริม นายอินทูล จันทกิจ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านม่วงคำ เพื่อเป็นการติวเข็ม เตรียมพร้อมในการประกวดแข่งขัน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งจะมีการประกวดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระบบซูม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการประกวดมากถึง 7 หัวข้อ เพื่อให้มีความพร้อมของคณะกรรมการ สมาชิก, ทั้งด้านระเบียบวินัย ด้านกิจกรรมการเสริมสร้างความเข็มแข็ง, ด้านการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน, ด้านรางวัล และด้านการเสนอผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อม

สำหรับหมู่บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง และประชาชนมีรายได้หลายทาง ทั้งการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ส่งขายไปยังสถานประกอบการทั่วประเทศ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เช่นผักสลัดกรีนโอ๊ค ส่งขายกิโลกรัมละ 60 บาท ไปยังเกาะสมุย และพืชผักชนิดอื่นๆ ทั้งพริกหวาน ผักซาโยเต้ มะเขือเทศ ผักฉื่นช่าย ซึ่งปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมด

ทำให้ชาวบ้าน มีรายได้ที่ยั่งยืน ห่างไกลยาเสพติด จนได้รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นระดับจังหวัด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และกำลังไต่ระดับขึ้นไปสู่ระดับสูงต่อไปเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: