วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

(มีคลิป) ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) ปี 65  พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาเสาอินทขีล  สร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคล เปิดให้ชาวเชียงใหม่ ร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) ปี 65 พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาเสาอินทขีล สร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคล เปิดให้ชาวเชียงใหม่ ร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ จะจัดขึ้นทุกปีระหว่างวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 หรือที่เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” ไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การประกอบพิธีดังกล่าว เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวเหนือ โดยมีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขีลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ การเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับประเพณีการใส่ขันดอกประจำปี 2565 นี้ ทางวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันใส่ขันดอก สรงน้ำและสักการะพระเจ้าฝนแสนห่า และจัดการทำบุญตามจุดต่างๆ ของวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ไปจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน นี้

โดยก่อนพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล ได้มีการจัดขบวนแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขิล ไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะ ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง พระเจ้าฝนแสนห่า และเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขีล ประจำปีนี้อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / นิมิตร โปทา

%d bloggers like this: