(มีคลิป) วัดสันติธรรม นครเชียงใหม่ เททองหล่อเสาเอก เสาโท ศาลาปฎิบัติธรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมทางศาสนาฯ

“วัดสันติธรรม” นครเชียงใหม่ เททองหล่อเสาเอก เสาโท ศาลาปฎิบัติธรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมทางศาสนา
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่นำของมีค่า กำไลทองคำโบราณแท้ เครื่องประดับเงินสิ่งของมีค่าและวัตถุมงคลทำพิธีหล่อเสาเอก เสาโท ศาลาปฎิบัติธรรม วัดสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคหบดีบริจาคเงินสร้าง หลังละ 3 ล้านบาท จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 07.08 น.ที่วัดสันติธรรม นครเชียงใหม่ พระครูวิมล ธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล)เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณศรัทธาญาติโยม คหบดี ชาวเชียงใหม่ทำพิธีลงเสาเอกและเสาโท ศาลาบำเพ็ญบุญสันติธรรมานุสรณ์ วัดสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณเรืองชัย คุณจินตนา จิตรสกุล พร้อมครอบครัว เจ้าของบริษัทโตโยต้าริช บริจาคเงิน 3 ล้านบาท เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ สันติธรรมานุสรณ์ 2 และเจ้าของบริษัทจังหย่งเฮงเส็งจำกัดเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาบำเพ็ญบุญสันติธรรมานุสรณ์ 1 บริจาคเงินอีก 3 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังมีคหบดีอีกหลายท่านทั้งคุณ ณรงค์ ตนานุวัฒน์ คุณแม่ฉันทนา จารุจินดา ศาตราจารย์เซี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ บรรณกิจ โบจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินและทรัพย์สินมีค่าทั้งกำไลทองคำโบราณน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 20 บาท กำไลเงิน วัตถุมงคลและเพชรพลอยของมีค่า ใส่ลงใบฐานรากเสาเอกและเสาโท อีกจำนวนมาก และช่วยกันเทปูนซีเมนต์เทเสาเพื่อสร้างฐานศาลาบำเพ็ญบุญ โดยมีพระสงฆ์สวดชยันโต เพื่ออาเอาฤกษ์ ในการสร้างอาคารศาลาปฎิบัติธรรม เพื่อใช้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ต่อไป ทั้งนี้วัดสันติธรรม นครเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ประชาชน กราบไหว้บูชา มีศรัทธาเลื่อมใสจำนวนมาก จึงเชิญชวนร่วมทำบุญในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: