อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีและประพฤติดี โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ข้าราชการครู ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: