ทม.แม่เหียะ Kick off เร่งควบคุมไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน

ทม.แม่เหียะ Kick off เร่งควบคุมไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 65 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จัดกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เร่งควบคุมทุกหลังคาเรือน โดยระดมกำลังปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน หลังจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกหลายพื้นที่ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งคณะทำงานและประชาชน

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก และหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้กำชับให้ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคส่วน ดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกอาทิตย์” ด้วยการสำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน โดยได้มีการอบรมคณะทำงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไข้เลือดออกในพื้นที่

รวมถึงมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ตัดหญ้า เก็บขยะ ภาชนะและยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง ฉีดพ่นสารกำจัดยุง อย่างเร่งด่วนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมแนะนำให้ประชาชนนำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรคมาใช้ ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย สำหรับประชาชนท่านใดมีไข้สูงลอย 39-40 องศา มีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ หรือมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบมาพบแพทย์ทันที.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: