พิธีทำบุญสมโภช และพิธีถวายพระแก้วมรกต ณ วัดพระบาทตีนนก

พิธีทำบุญสมโภช และพิธีถวายพระแก้วมรกต ณ วัดพระบาทตีนนก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายสุนทร ชัยศรีอ้าย อดีตกำนันตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย ได้อัญเชิญพระแก้วมรกต จำนวน 2 องค์ จาก จ.ปทุมธานี มาประกอบพิธีทำบุญสมโภชที่บ้านพัก และอัญเชิญไปถวาย ณ วัดพระบาทตีนนก 1 องค์ และวัดหนองบัว 1 องค์ โดยได้เชิญชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดคณะช่างฟ้อนนำโดย นางจุลจิรา มูรพันธุ์ (ครูใหญ่) และนางศิรานุช อ่อนอ้น (แม่ครูนุช)
ไปฟ้อนถวาย จำนวน 3 ชุด ในพิธีทำบุญสมโภช และพิธีถวายพระแก้วมรกต ณ วัดพระบาทตีนนก อย่างสมเกียรติ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: