เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พลตรีสุกิจ ทั่งทอง ที่ปรึกษาเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ เป็นการฝึกต่อเนื่องจากหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น มาแล้ว 6 สัปดาห์ โดยจะดำเนินการฝึกเฉพาะเหล่าของทหารที่ได้รับการบรรจุตามตำแหน่งหน้าที่ เช่น เหล่าทหารแพทย์ ก็จะฝึกในรายละเอียดวิชาของเหล่าแพทย์ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลค่ายหรือหมวดเสนารักษ์ ต่างๆ ตามที่ได้รับการบรรจุตามตำแหน่ง ส่วนเหล่าทหารราบ ก็จะฝึกในรายละเอียดวิชาของเหล่าทหารราบ ฝึกในยุทธวิธีด้านการรบ ฝึกการเอาตัวรอดในสนามรบ เพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้และพื้นฐานสามารถนำไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยได้ เมื่อได้รับการบรรจุตามตำแหน่ง และในการตรวจเยี่ยมการฝึกคณะชุดตรวจของ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ให้คำแนะนำต่างๆ ในเรื่องของการฝึกฯ พร้อมทั้งให้หน่วยได้เสนอปัญหาข้อขัดข้องในการฝึก และซักถามข้อสงสัย เพื่อนำข้อมูลไปนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: