มทบ.32 รับแล้วส่งต่อ เพื่อช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

มทบ.32 รับแล้วส่งต่อ เพื่อช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. มทบ.32 เป็นสื่อกลางในการส่งมอบความห่วงใยและพลังน้ำใจจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) โดยคุณประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส เป็นต้น พร้อมน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ.จำนวน 600 ขวด ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ว่างงาน ขาดรายได้ ตลอดจนเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล เพื่อให้มีกำลังใจและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ลำพัง โดยมี พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมรับมอบ ณ บริเวณอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: