มุฑิตาจิต เกษียนอายุราชการ

มุฑิตาจิต เกษียนอายุราชการ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ เขื่อนล้อม ผู้ใหญบ้านลวงใต้ หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิด เกษียนอายุราชการ โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลเชิงดอย ร่วมอวยพร โดยมีนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย กล่าวอวยพร พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บ้านลวงใต้ หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: