วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร, นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช, นางวนิดา หล้าอ่อน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: