วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ อีกหนึ่งกิจของสงฆ์ผ่านวันเข้าพรรษาเร่งต่อโลงศพแจกฟรีให้กับญาติโยมที่ยากไร้ยากจน ฝีมือพระสงฆ์ต่อโลงไม่ธรรมดา ได้สวยงาม ไม่แพ้ช่างต่อโลงมืออาชีพ

เชียงใหม่ อีกหนึ่งกิจของสงฆ์ผ่านวันเข้าพรรษาเร่งต่อโลงศพแจกฟรีให้กับญาติโยมที่ยากไร้ยากจน ฝีมือพระสงฆ์ต่อโลงไม่ธรรมดา ได้สวยงาม ไม่แพ้ช่างต่อโลงมืออาชีพ

หลังจากผ่านวันเข้าพรรษา กิจของสงฆ์ช่วงเช้าออกบิณฑบาตรและ ทำวัตรเช้า พระครูเกษมจริยานุกูล เขมจารี เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง และเจ้าอาวาสวัดปางมะกง บ้านปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระสงฆ์ สามเณร และลูกศิษย์วัด ตลอดจนประชาชนช่วยกันต่อโลศพที่มาทำบุญที่วัด ยังมีกิจในการเร่งต่อโลงศพ เตรียมอีก 20 โลง มอบให้กู้ภัยเฉพาะกิจอำเภอสันทราย สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญโลงศพ เพื่อนำไปส่งมอบให้ทางกู้ภัยฉพาะกิจ อ.สันทราย แล้วเพื่อมอบให้ประชาชนที่ยากจนยากไร้ ขอโลงศพข้ามาหลายคนประสบปัญหากับสภาวะเศรษญกิจ รายได้ลดลงไป เกิดผลกระทบ มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตแม้กระทั่งโลงศพยังไม่สามารถซื้อได้ การช่วยเหลือทำบุญบริจาคโลงศพมีญาติโยมที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ใช้การโอนทำบุญในยุคโควิด-19 หลายคนมาทำบุญถึงวนพร้อมชวยต่อโลงศพ ตามความเชื่อช่วยสร้างบุฯสร้างกุศล เสริมบุญ เสริมบารมี เสริมโชคลาภแก้เคล็ด ให้ผู้ยากจนยากไร้เดือดร้อนได้ผ่อนคลายทุกข์จะได้รับอานิสงส์จากผลบุญ นอกจากการทำบุญตักบตร ทำทานต่างๆ การทำบุญบริจาคโลกศพเป็นอีกหนึ่งการทำบุญ คือการให้นอกจากนี้มีตามวัด ชมรม มูลนิธิในอำเภอต่างๆ ได้ร้องขอมาอย่างต่อเนื่อง

การทำบุญบริจาคโลงศพนั้นถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์แรงมาก เพราะเป็นการทำบุญที่ทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์และปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จึงทำให้ผู้ทำนั้นได้รับกุศลไปอย่าง
เต็มที่ ซึ่งการทำบุญโลงศพในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องไปทำถึงที่ก็ได้ สำหรับคนที่ไม่สะดวกและไม่ค่อยมีเวลาว่าง แต่สำหรับคนที่มีเวลาแต่อยากไปทำบุญก็ถือว่ามีเจตนา

สามารถร่วมทำบุญ พระครูเกษมจริยานุกูล เขมจารี เจ้าอาวาสวัดปางมะกง ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนโครงการจัดทำโลงศพ เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ วัด ชุมชน มูลนิธิ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางวัดและชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมาเอง ซึ่งล่าสุดมีหลายหน่วยงานขอรับบริจาคมาอีกกว่า 60 โลง ทำให้งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท่านที่ต้องร่วมทำบุญจัดทำ
โลงศพกับทางวัด สามารถร่วมบุญได้ที่ เลขบัญชี 020388898643 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี วัดปางมะกง(เพื่อบริจาคโลงศพ) หรือโทร 091-634-9473.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว เจียงใหม่

%d bloggers like this: