วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พระอาจารย์โต เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ ณ มจร.วังน้อย

พระอาจารย์โต เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ ณ มจร.วังน้อย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.ราชบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (อินทรานาคะไชย) (พระอาจารย์โต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๑ ณ มณฑลพิธีด้านหน้าอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: