วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 พาน้องคนสุดท้องเยี่ยมบ้านเกิด ส่งความห่วงใย มอบถุงยังชีพให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

มทบ.32 พาน้องคนสุดท้องเยี่ยมบ้านเกิด ส่งความห่วงใย มอบถุงยังชีพให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที 32 พร้อมด้วย พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะผู้บังคับบัญชา , จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61,หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่นที่1/65 และจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ,ชุดหมอเดินเท้า รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำน้ำดื่มน้ำใจ และถุงยังชีพกฟผ.แม่เมาะ , รวมทั้ง ไข่ไก่ ชุดยาสามัญประจำบ้าน และ ชุด Together Box ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในห้วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้ขาดรายได้และได้รับผลกระทบ ของครอบครัวทหารใหม่รุ่นปี 65 ผลัดที่ 1 สังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 5 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง , อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อช่วยคลายความกังวลใจของน้องทหารใหม่ที่ห่วงใยพ่อแม่และครอบครัว ในระหว่างที่น้องต้องเข้ามาอยู่ในประจำการ โดยในขณะที่อยู่ในประจำการได้ดูแลเป็นอย่างดี น้องๆได้รับความรู้ มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำและพร้อมทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติ สร้างความภูมิใจต่อครอบครัวและกองทัพบก พร้อมนี้ให้ครอบครัวทหารใหม่มั่นใจว่า เราจะดูแลและช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: