(มีคลิป) ผาเมือง ร่วมประชาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชายแดนเชียงดาว

ผาเมือง ร่วมประชาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชายแดนเชียงดาว

ห้วงเช้าวันที่ 21 ก.ค.65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น (ต้นยางนาง 1,000 ต้น และต้นคูณ 1,000 ต้น) ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ บ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า.

ทรงวุฒิ ทับทอง