มทบ.32 เพิ่มพูนวิชาการ เพิ่มเติมความชำนาญ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทันสมัย สมเป็นผู้รักษาวินัย สารวัตรทหาร

มทบ.32 เพิ่มพูนวิชาการ เพิ่มเติมความชำนาญ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทันสมัย สมเป็นผู้รักษาวินัย สารวัตรทหาร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกตามหน้าที่สารวัตรทหาร ของ กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 32 ประจำปี 2565 เพื่อให้กำลังพลเหล่าทหารสารวัตร ได้รับการฝึกตามหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในระดับพื้นฐานและเป็นบุคคลทั้งการปฏิบัติการเป็นหน่วยระดับกองร้อยทหารสารวัตร และให้มีความรู้เพิ่มพูนในวิชาการใหม่ๆ มาปฏิบัติให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ รวมทั้งการปรับลักษณะท่าทางของทหารสารวัตร ในการเป็นผู้รักษาระเบียบวินัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหาร โดยกำหนดการฝึกใน 21 – 22 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณลานพื้นยางดำหน้าสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี วีระยุทธ ชัยชนะมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วิทยากรผู้มากประสบการณ์และความชำนาญเป็นผู้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกำลังพลทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 32 ทั้ง 61 นาย ที่จัดจาก กองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 32 , กองเรือนจำมณฑลทาหรบกที่ 32 ,กองรัอยมณฑลทหารบกที่ 32 และ ชป.จิตอาสาเฉพาะกิจมณฑลทหารบกที่ 32 ที่เข้ารับการอบรม นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้วยังมีการฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มความชำนาญและความแข็งแรงตามบุคลลิคลักษณะ ทหารสารวัตรผู้รักษาระเบียบวินัยที่ดี อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: