วันศุกร์ ที่ 22 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “จิตอาสาร่วมใจ ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล” กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 จัดกำลังพล ร่วมพัฒนาพื้นที่ริมตลิ่งป้องกันน้ำกัดเซาะ

“จิตอาสาร่วมใจ ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล” กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 จัดกำลังพล ร่วมพัฒนาพื้นที่ริมตลิ่งป้องกันน้ำกัดเซาะ

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 โดย กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการเทคอนกรีตรอบตลิ่งของลำน้ำลาว เป็นการป้องกันน้ำกัดเซาะเข้าสู่ถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครบรอบ 70 พรรษา 28 ก.ค. 2565 โดยมี พ.อ.อ. สมเศียร จันหล้า ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคำ เป็นประธานฯ ณ บ้านใหม่นันทะวงศ์ หมู่ที่ 10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: