คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. ได้จัดกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดศรีบุญเรือง

คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. ได้จัดกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดศรีบุญเรือง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ทาเหนือ ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. ได้จัดกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร ในระหว่างเข้าพรรษา โดยมีท่านพระครูอมรธรรมวงศ์ เจ้าคณะตำบลแม่ทา ทาเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ /ท่านนายกชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: