กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น”

กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น”

กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามแสองความยินดี ทางนางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ ตัวแทนชาวบ้านรับใบประกาศจากพ่อเมืองเชียงใหม่ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.ค.2565 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่กำนันตำบลแม่เหียะอาศัยอยู่ คือบ้านของนางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ และได้เป็นตัวแทนชาวบ้านในฐานะผู้นำในท้องที่ท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบจากท่านผู้ว่าฯ และเป็นที่่น่าภาคภูมิใจที่ได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามแสดงความยินดีให้ไว้ที่ใบปรกาศฯ เพื่อเป็นเกีบรติกับชาวบ้านในหมู่บ้านดอนปิน และเมืองแม่เหียะอย่างยิ่ง

การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 นอกจากได้ใบประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัดแล้ว ยังได้รับเงินรางวัล เพื่อนำเงินรางวัลไปเป็นเงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านต่อไปอีกด้วย

หลังจากรับมอบใบประกาศฯดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วย นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ พร้อมกันนั้นนางประทิน กากูล พร้อม นส.สุจิตรา จันทคลักษณ์ นายบัญชา ทากาศ, นส.นภาพันธ์ ขวัญเมือง(กม.) นางเกษร ชูเกียรติ (กม.) นางบุญธิกา สุเรียมมา ก็ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีด้วยเช่นกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง