วันอังคาร ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 7 ราย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จำนวน 1 รายและวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 2 ราย โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน รายละ 1,000 บาท.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: