Uncategorized ข่าว ปราจีน

อำ เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

ปราจีนบุรี..อำ เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

วันนี้พุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ที่่บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานนำ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ครู นักเรียน ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
กำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

และประชาชนชาวอำเภอศรีมหาโพธิ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๕๗ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ที่่โบราณสถานลายพระหัตถ์
จากนั้น ท่านนายอำเภอศรีมหาโพธิ ได้เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนชาวอำเภอศรีมหาโพธิ ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณหน้าโบราณสถานลายพระหัตถ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราชด้วย

https://youtu.be/y6qjzdh4bdg

 

//BOONRAWD// ภาพ+ข่าว