เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโ… Continue reading เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโ… Continue reading เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโ… Continue reading เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโ… Continue reading เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกกิ่งกาชาด, รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด, รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบบ้า… Continue reading นายกกิ่งกาชาด, รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมติ… Continue reading รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น”

กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หม… Continue reading กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น”

กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น”

กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หม… Continue reading กรมการปกครอง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หมู่บ้านดอนปิน หมู่ 5 ต.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น”

คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. ได้จัดกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดศรีบุญเรือง

คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. … Continue reading คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. ได้จัดกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดศรีบุญเรือง

คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. ได้จัดกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดศรีบุญเรือง

คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. … Continue reading คณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต. ได้จัดกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดศรีบุญเรือง

ศบภ.มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  อ.ดอยหล่อเชียงใหม่

ศบภ.มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภั… Continue reading ศบภ.มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  อ.ดอยหล่อเชียงใหม่

สสจ.เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 รพ.ลานน

สสจ.เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19… Continue reading สสจ.เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 รพ.ลานน

(มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต… Continue reading (มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

(มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต… Continue reading (มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

(มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต… Continue reading (มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

(มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต… Continue reading (มีคลิป) เชียงใหม่รวมใจจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม… Continue reading ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

(มีคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “… Continue reading (มีคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(มีคลิป) รองผวจ.วรญาณ เปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่

รองผวจ.วรญาณ เปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุม… Continue reading (มีคลิป) รองผวจ.วรญาณ เปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ… Continue reading พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ… Continue reading พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ… Continue reading พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ… Continue reading พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บวชป่า,ปลูกป่า ปล่อยปลา ณ มจร โป่งกุม

มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บวชป่า,ปลูกป่า ปล่อยปลา ณ มจร โป่… Continue reading มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บวชป่า,ปลูกป่า ปล่อยปลา ณ มจร โป่งกุม

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมค… Continue reading นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมค… Continue reading นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมค… Continue reading นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมค… Continue reading นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร/เลี้ยง อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ในงานโครงการบวชป่า ปลูกป่า ปล่อยปลา

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให… Continue reading อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให… Continue reading อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให… Continue reading อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให… Continue reading อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน อบรมหลักสูตร การทำผลิตภัณท์จากใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน อบรมหลักสูตร การทำผลิตภัณท์จากใบไม… Continue reading อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน อบรมหลักสูตร การทำผลิตภัณท์จากใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

(มีคลิป) รองผู้ว่าฯวรญาณ เปิดงาน “ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้แก่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

รองผู้ว่าฯวรญาณ เปิดงาน “ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้… Continue reading (มีคลิป) รองผู้ว่าฯวรญาณ เปิดงาน “ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้แก่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีลงเสาเอกครัวเรือนยากจน “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 3”

รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีลงเสาเอกครัวเรือนยากจน “โค… Continue reading รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีลงเสาเอกครัวเรือนยากจน “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 3”

(มีคลิป) โลกเซี่ยลชื่นชมเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.3 วัย 15 ปีขับควายเหล็กช่วยพ่อทำนา

โลกเซี่ยลชื่นชมเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.3 วัย 15 ปีขับคว… Continue reading (มีคลิป) โลกเซี่ยลชื่นชมเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.3 วัย 15 ปีขับควายเหล็กช่วยพ่อทำนา

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเทียนพรรษา ประกอบสามีจิกรรมทำวัตรเจ้าคณะอำเภอ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเทียนพรรษา ประกอบสาม… Continue reading เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเทียนพรรษา ประกอบสามีจิกรรมทำวัตรเจ้าคณะอำเภอ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในถิ่นกันดาร อ.กัลยาณิวัฒนา

มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในถิ่นกันดาร อ.กัลยาณิวัฒนา เม… Continue reading มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในถิ่นกันดาร อ.กัลยาณิวัฒนา

ผอ.สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญโยมมารดา จต.ช้างเผือก – ป่าตัน

ผอ.สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญโยมมารดา จต.… Continue reading ผอ.สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญโยมมารดา จต.ช้างเผือก – ป่าตัน

(มีคลิป) “Army Bike จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

“Army Bike จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ห้วงเช้าวันที่ 22 ก.ค… Continue reading (มีคลิป) “Army Bike จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

(มีคลิป) ผาเมือง ร่วมประชาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชายแดนเชียงดาว

ผาเมือง ร่วมประชาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชายแดนเชียงดาว … Continue reading (มีคลิป) ผาเมือง ร่วมประชาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชายแดนเชียงดาว

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทา… Continue reading รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทา… Continue reading รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทา… Continue reading รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทา… Continue reading รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

เชียงใหม่ อีกหนึ่งกิจของสงฆ์ผ่านวันเข้าพรรษาเร่งต่อโลงศพแจกฟรีให้กับญาติโยมที่ยากไร้ยากจน ฝีมือพระสงฆ์ต่อโลงไม่ธรรมดา ได้สวยงาม ไม่แพ้ช่างต่อโลงมืออาชีพ

เชียงใหม่ อีกหนึ่งกิจของสงฆ์ผ่านวันเข้าพรรษาเร่งต่อโลงศ… Continue reading เชียงใหม่ อีกหนึ่งกิจของสงฆ์ผ่านวันเข้าพรรษาเร่งต่อโลงศพแจกฟรีให้กับญาติโยมที่ยากไร้ยากจน ฝีมือพระสงฆ์ต่อโลงไม่ธรรมดา ได้สวยงาม ไม่แพ้ช่างต่อโลงมืออาชีพ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เ… Continue reading นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

(มีคลิป) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชก… Continue reading (มีคลิป) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

(มีคลิป) “ปางช้างแม่สา” จัดงานวันเกิดให้ “พังน้ำทิพย์” อายุ 5 ขวบ และ “พังสร้อยฟ้า” อายุ 5 ขวบ

“ปางช้างแม่สา” จัดงานวันเกิดให้ “พังน… Continue reading (มีคลิป) “ปางช้างแม่สา” จัดงานวันเกิดให้ “พังน้ำทิพย์” อายุ 5 ขวบ และ “พังสร้อยฟ้า” อายุ 5 ขวบ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอน… Continue reading โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอน… Continue reading โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอน… Continue reading โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศ… Continue reading สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศ… Continue reading สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศ… Continue reading สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วั… Continue reading วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วั… Continue reading วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วั… Continue reading วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพ… Continue reading ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพ… Continue reading ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพ… Continue reading ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนัก… Continue reading นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนัก… Continue reading นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

จิตอาสาทำความดีซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

จิตอาสาทำความดีซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่… Continue reading จิตอาสาทำความดีซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

(มีคลิป) ผาเมือง จับ 19 ผู้ลักลอบเข้าเมือง พร้อมผู้นำพา ชายแดนเชียงดาว

ผาเมือง จับ 19 ผู้ลักลอบเข้าเมือง พร้อมผู้นำพา ชายแดนเช… Continue reading (มีคลิป) ผาเมือง จับ 19 ผู้ลักลอบเข้าเมือง พร้อมผู้นำพา ชายแดนเชียงดาว

วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา รูปแบบ New Normal

วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – ว… Continue reading วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา รูปแบบ New Normal

วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา รูปแบบ New Normal

วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – ว… Continue reading วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา รูปแบบ New Normal

อดีตผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ บรรยายพิเศษ ให้กับสมาชิกโรตารี่ แขกผู้มีเกียรติ

อดีตผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ บรรยายพิเศษ ให้กับสมาชิกโรตารี่ แ… Continue reading อดีตผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ บรรยายพิเศษ ให้กับสมาชิกโรตารี่ แขกผู้มีเกียรติ

วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่ ประกอบพิธี “วันอาสาฬหบูชา”

วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่ ประกอบพิธี “วันอาสาฬหบ… Continue reading วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่ ประกอบพิธี “วันอาสาฬหบูชา”

วัดพันอ้น เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน สวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

วัดพันอ้น เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน สวดม… Continue reading วัดพันอ้น เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน สวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม นำสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาฯ,สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯทำกิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา”

เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม นำสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศร… Continue reading เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม นำสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาฯ,สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯทำกิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา”

ชมรมทนายความพาแรงงานไทใหญ่ขึนโรงพักแจ้งจับนายหน้าต่อวีซ่าเชิดเงินพร้อมพาสปอร์ตหนีเดือดร้อนหนักทำงานไหนก็ไม่ได้

ชมรมทนายความพาแรงงานไทใหญ่ขึนโรงพักแจ้งจับนายหน้าต่อวีซ… Continue reading ชมรมทนายความพาแรงงานไทใหญ่ขึนโรงพักแจ้งจับนายหน้าต่อวีซ่าเชิดเงินพร้อมพาสปอร์ตหนีเดือดร้อนหนักทำงานไหนก็ไม่ได้

(มีคลิป) วันหยุดยาวตำรวจภาค 5 กิจกรรมอาสาพัฒนา Big cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล

วันหยุดยาวตำรวจภาค 5 กิจกรรมอาสาพัฒนา Big cleaning Day … Continue reading (มีคลิป) วันหยุดยาวตำรวจภาค 5 กิจกรรมอาสาพัฒนา Big cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบา… Continue reading กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทำวัตร สวดมนต์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

ทำวัตร สวดมนต์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์สามหลั… Continue reading ทำวัตร สวดมนต์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

วันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

วันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พร… Continue reading วันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

ผาเมืองร่วมใจเข้าวัดทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา

ผาเมืองร่วมใจเข้าวัดทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจำนำพ… Continue reading ผาเมืองร่วมใจเข้าวัดทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา

วัดวังสิงห์คำ ต้อนรับคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วัดวังสิงห์คำ ต้อนรับคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการวัด ประ… Continue reading วัดวังสิงห์คำ ต้อนรับคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบตราตั้งฐานานุกรม ตำแหน่งที่ “ พระครูใบฏีกา ”ณ วัดท่าตอน

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบตราตั้งฐานานุกรม ตำแหน่งท… Continue reading รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบตราตั้งฐานานุกรม ตำแหน่งที่ “ พระครูใบฏีกา ”ณ วัดท่าตอน

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบาย ประธานบอร์ดและCEOองค์การสวนสัตว์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นักท่องเที่ยว ในช่วงหยุดติดต่อกัน 5 วัน

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบาย ประธานบอร์ดและCEOองค์… Continue reading ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบาย ประธานบอร์ดและCEOองค์การสวนสัตว์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นักท่องเที่ยว ในช่วงหยุดติดต่อกัน 5 วัน

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบ… Continue reading โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ฝนนี้…ที่เชียงใหม่ ชวนกันไป 3 ซู 1 สวน Happy ticket happiness for all @Chiang Mai เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด

ฝนนี้…ที่เชียงใหม่ ชวนกันไป 3 ซู 1 สวน Happy tick… Continue reading ฝนนี้…ที่เชียงใหม่ ชวนกันไป 3 ซู 1 สวน Happy ticket happiness for all @Chiang Mai เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด

“รองวรญาณ” ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

“รองวรญาณ” ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้… Continue reading “รองวรญาณ” ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

รองผวจ.วรญาณ ปรธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

รองผวจ.วรญาณ ปรธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ… Continue reading รองผวจ.วรญาณ ปรธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

มหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.… Continue reading มหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เชียงใหม่ ชาวบ้านร้องผับกลางเมืองเล่นดนตรีเสียงดังกลายเป็นโรคเครียด

เชียงใหม่ ชาวบ้านร้องผับกลางเมืองเล่นดนตรีเสียงดังกลายเ… Continue reading เชียงใหม่ ชาวบ้านร้องผับกลางเมืองเล่นดนตรีเสียงดังกลายเป็นโรคเครียด

เชียงใหม่ ไม่ต้องไปชมคลองโอตารุ ญี่ปุ่น ยกมาไว้ที่คลองแม่ขาเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไม่ต้องไปชมคลองโอตารุ ญี่ปุ่น ยกมาไว้ที่คลองแ… Continue reading เชียงใหม่ ไม่ต้องไปชมคลองโอตารุ ญี่ปุ่น ยกมาไว้ที่คลองแม่ขาเชียงใหม่

เชียงใหม่ เพจ Mr. Fight Channel จัดชกมวยสากลกลางข่วงประตูท่าแพจนเป็นที่สนใจในโลกโซเซียล

เชียงใหม่ เพจ Mr. Fight Channel จัดชกมวยสากลกลางข่วงประ… Continue reading เชียงใหม่ เพจ Mr. Fight Channel จัดชกมวยสากลกลางข่วงประตูท่าแพจนเป็นที่สนใจในโลกโซเซียล

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดาราจัดพิธีประกาศสิ้นสุดวาระคณะกรรมการบริหารปี 2564-2565 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2565-2566

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดาราจัดพิธีประกาศสิ้นสุดวาระคณะก… Continue reading สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดาราจัดพิธีประกาศสิ้นสุดวาระคณะกรรมการบริหารปี 2564-2565 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2565-2566

นิสิต รปม. มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง

นิสิต รปม. มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรร… Continue reading นิสิต รปม. มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบาย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบาย องค์การสวนสัตว์แห่งประเท… Continue reading สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบาย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำพุทธศาสนิกชน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำพุทธศาสนิกชน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษ… Continue reading เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำพุทธศาสนิกชน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

ผู้การฯ เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา

ผู้การฯ เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี โรงพยา… Continue reading ผู้การฯ เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา

สู่กลางใจ พิธีปิดและอบรมวุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”

สู่กลางใจ พิธีปิดและอบรมวุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้ดูแล… Continue reading สู่กลางใจ พิธีปิดและอบรมวุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ค… Continue reading สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์

พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และถวายปัจจัย เพื่อนำไปบำรุง ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซม วิหารวัดสุวรรณประดิษฐ์ (วัดช่างคำน้อย) อำเภอหางดง เชียงใหม่

พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และถวายปัจจัย เพื่อนำไปบำรุง ปฏิส… Continue reading พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และถวายปัจจัย เพื่อนำไปบำรุง ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซม วิหารวัดสุวรรณประดิษฐ์ (วัดช่างคำน้อย) อำเภอหางดง เชียงใหม่

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมใจบริจาคโลหิต

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมใจบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ … Continue reading รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมใจบริจาคโลหิต

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมใจบริจาคโลหิต

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมใจบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ … Continue reading รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมใจบริจาคโลหิต

(มีคลิป) รอง ผบ.ตร.ทำบุญวัดบ้านปง จ.เชียงใหม่วัดบ้านปง หางดง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีหล่อพระบรมรูปฯองค์พระภูมิพโล ภิกขุ และสมเด็จย่าฯ พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาเกิดบุญบารมี (ศาลา 9 ห้อง)

รอง ผบ.ตร.ทำบุญวัดบ้านปง จ.เชียงใหม่วัดบ้านปง หางดง จ.เ… Continue reading (มีคลิป) รอง ผบ.ตร.ทำบุญวัดบ้านปง จ.เชียงใหม่วัดบ้านปง หางดง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีหล่อพระบรมรูปฯองค์พระภูมิพโล ภิกขุ และสมเด็จย่าฯ พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาเกิดบุญบารมี (ศาลา 9 ห้อง)

(มีคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดต้องชม “กาดชุมชนโหล่งฮิมคาว” ยกระดับตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดต้องชม “กาดชุมช… Continue reading (มีคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดต้องชม “กาดชุมชนโหล่งฮิมคาว” ยกระดับตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

(มีคลิป) รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3… Continue reading (มีคลิป) รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(มีคลิป) “เพื่อไทยเชียงใหม่” เปิดตัว 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มั่นใจแลนด์สไลด์ สลับเขต “ทัศนีย์-จักรพล” หวังกวาดที่นั่งเชียงใหม่ – ลำพูน ทุกเขตเลือกตั้ง

“เพื่อไทยเชียงใหม่” เปิดตัว 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มั่น… Continue reading (มีคลิป) “เพื่อไทยเชียงใหม่” เปิดตัว 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มั่นใจแลนด์สไลด์ สลับเขต “ทัศนีย์-จักรพล” หวังกวาดที่นั่งเชียงใหม่ – ลำพูน ทุกเขตเลือกตั้ง

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ณ พระ… Continue reading มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก

(มีคลิป) “เจน ณัฐชา”นักแสดงวัยรุ่นจากซีรี่ย์ “ผมม้าหน้าเต่อ 2” พร้อมทนายความเข้าแจ้งตำรวจดำเนินคดีกับFCปลอมตัวมาป่วนแถมอ้างมีนามสกุลดังมาขมขู่ครอบครัว

“เจน ณัฐชา”นักแสดงวัยรุ่นจากซีรี่ย์ “ผมม้าห… Continue reading (มีคลิป) “เจน ณัฐชา”นักแสดงวัยรุ่นจากซีรี่ย์ “ผมม้าหน้าเต่อ 2” พร้อมทนายความเข้าแจ้งตำรวจดำเนินคดีกับFCปลอมตัวมาป่วนแถมอ้างมีนามสกุลดังมาขมขู่ครอบครัว

(มีคลิป) รองผวจ.ชม.ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว(รูดร่วง) จังหวัดเชียงใหม่

รองผวจ.ชม.ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว(รูด… Continue reading (มีคลิป) รองผวจ.ชม.ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว(รูดร่วง) จังหวัดเชียงใหม่

พิธีสมโภชองค์พระเจ้าเก้าตื้อ ณ วัดสวนดอก เชียงใหม่

พิธีสมโภชองค์พระเจ้าเก้าตื้อ ณ วัดสวนดอก เชียงใหม่ เมื่… Continue reading พิธีสมโภชองค์พระเจ้าเก้าตื้อ ณ วัดสวนดอก เชียงใหม่

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพ… Continue reading มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล

พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เชียงใหม่

พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เช… Continue reading พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เชียงใหม่

พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เชียงใหม่

พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เช… Continue reading พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เชียงใหม่

พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เชียงใหม่

พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เช… Continue reading พิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณบันดาลโชค ณ วัดหมื่นตูม เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬ… Continue reading กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565

“ArbNet องค์กรระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขึ้นแท่นการเป็นสวนพฤกษศาสตร์มืออาชีพ ระดับสูงสุด”

“ArbNet องค์กรระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานให้สวนพ… Continue reading “ArbNet องค์กรระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขึ้นแท่นการเป็นสวนพฤกษศาสตร์มืออาชีพ ระดับสูงสุด”

วัดพระเจ้าเม็งราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เจริญพรพุทธศาสนิกชน เชิญร่วมทำบุญสมทบทุน ปรับปรุงอาคารไม้ 100 ปี เปลี่ยนหลังคา โครงสร้าง และปรับภูมิทัศน์

วัดพระเจ้าเม็งราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เจริญพรพุทธศาสนิก… Continue reading วัดพระเจ้าเม็งราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เจริญพรพุทธศาสนิกชน เชิญร่วมทำบุญสมทบทุน ปรับปรุงอาคารไม้ 100 ปี เปลี่ยนหลังคา โครงสร้าง และปรับภูมิทัศน์

รองผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

รองผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมส… Continue reading รองผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

รองผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

รองผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมส… Continue reading รองผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลลานนา และตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม English Corner Club @Police 5 ของตำรวจภูธรภาค 5

โรงพยาบาลลานนา และตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม English C… Continue reading โรงพยาบาลลานนา และตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม English Corner Club @Police 5 ของตำรวจภูธรภาค 5

เปิดที่ทำการชมรมวัฒนธรรมชาวลัวะ (ละเวื้อะ) ณ บ้านกิ่วลม

เปิดที่ทำการชมรมวัฒนธรรมชาวลัวะ (ละเวื้อะ) ณ บ้านกิ่วลม… Continue reading เปิดที่ทำการชมรมวัฒนธรรมชาวลัวะ (ละเวื้อะ) ณ บ้านกิ่วลม

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่… Continue reading นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่… Continue reading นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่… Continue reading นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่… Continue reading นายกกิ่งกาชาด อำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ในการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

(มีคลิป) มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ บริษัทกรีนเทค โอโซน โซลูชั่น สตาร์ทอัพ BCG Boost up จาก สวทช. พัฒนานวัตกรรมซักอบรีดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ บริษัทกรีนเทค โอโซน โซลูชั่… Continue reading (มีคลิป) มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ บริษัทกรีนเทค โอโซน โซลูชั่น สตาร์ทอัพ BCG Boost up จาก สวทช. พัฒนานวัตกรรมซักอบรีดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กาชาด สายเวรวันพฤหัสบดี ประชุมปรีกษาหารือ การออกรับบริจาคโลหิต และการจัดกิจกรรม

กาชาด สายเวรวันพฤหัสบดี ประชุมปรีกษาหารือ การออกรับบริจ… Continue reading กาชาด สายเวรวันพฤหัสบดี ประชุมปรีกษาหารือ การออกรับบริจาคโลหิต และการจัดกิจกรรม

(มีคลิป) ศป.บส.ชน จัด Army Barber delivery ตัดผมฟรี !!

ศป.บส.ชน จัด Army Barber delivery ตัดผมฟรี !! เมื่อวันท… Continue reading (มีคลิป) ศป.บส.ชน จัด Army Barber delivery ตัดผมฟรี !!

ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา

ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาล… Continue reading ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา

(มีคลิป) เฉลยปัญหาปัญหาที่ถามกันมาว่า “ช้างกินทุเรียน และลำไยหรือไม่” ปางช้างแม่สามีคำตอบ

เฉลยปัญหาปัญหาที่ถามกันมาว่า “ช้างกินทุเรียน และล… Continue reading (มีคลิป) เฉลยปัญหาปัญหาที่ถามกันมาว่า “ช้างกินทุเรียน และลำไยหรือไม่” ปางช้างแม่สามีคำตอบ

ถวายอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสามเณรใหม่ จำนวน ๑๗๔ รูป ณ วัดศรีโสดา เชียงใหม่

ถวายอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสามเณรใหม่ จำนวน ๑๗๔ รูป ณ วัด… Continue reading ถวายอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสามเณรใหม่ จำนวน ๑๗๔ รูป ณ วัดศรีโสดา เชียงใหม่

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม… Continue reading มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม… Continue reading มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(มีคลิป) “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” พาทะลุมิติย้อนไปสู่ ยุคครีเทเชียส ตอนต้น 130 ล้านปี ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

งาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้า… Continue reading (มีคลิป) “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” พาทะลุมิติย้อนไปสู่ ยุคครีเทเชียส ตอนต้น 130 ล้านปี ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เชียงใหม่ เร่งติดตามตัวชายหนุ่มถูกนำชื่อแอบอ้างทำใบมรณะบัตรปลอม

เชียงใหม่ เร่งติดตามตัวชายหนุ่มถูกนำชื่อแอบอ้างทำใบมรณะ… Continue reading เชียงใหม่ เร่งติดตามตัวชายหนุ่มถูกนำชื่อแอบอ้างทำใบมรณะบัตรปลอม

วัดปันเสา เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ลัวะ กับวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเมือง”

วัดปันเสา เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ลัวะ กับวัฒนธรรมสร้… Continue reading วัดปันเสา เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ลัวะ กับวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเมือง”

วัดปันเสา เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ลัวะ กับวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเมือง”

วัดปันเสา เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ลัวะ กับวัฒนธรรมสร้… Continue reading วัดปันเสา เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ลัวะ กับวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเมือง”

วัดทรายมูลเมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ “รุ่นดวงดีมหาเศรษฐี”

วัดทรายมูลเมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสส… Continue reading วัดทรายมูลเมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ “รุ่นดวงดีมหาเศรษฐี”

(มีคลิป)ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรมตู้ปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนื… Continue reading (มีคลิป)ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรมตู้ปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค. 2565 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตรวนาราม

ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบ… Continue reading ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค. 2565 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตรวนาราม

ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค. 2565 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตรวนาราม

ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบ… Continue reading ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค. 2565 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตรวนาราม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูกินอ้อผญ๋า สานเสวนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัด… Continue reading หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูกินอ้อผญ๋า สานเสวนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา

(มีคลิป)งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565

งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กร… Continue reading (มีคลิป)งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565

(มีคลิป)งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565

งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กร… Continue reading (มีคลิป)งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565

เชียงใหม่ พบชาวบ้านปลอมใบมรณะบัตรอ้างสามีตายเบิกเงินฌาปนกิจศพ

เชียงใหม่ พบชาวบ้านปลอมใบมรณะบัตรอ้างสามีตายเบิกเงินฌาป… Continue reading เชียงใหม่ พบชาวบ้านปลอมใบมรณะบัตรอ้างสามีตายเบิกเงินฌาปนกิจศพ

ราษฎรบนที่สูง กราบลาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค.65 ณ วัดเบญจมบพิตร

ราษฎรบนที่สูง กราบลาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก่อ… Continue reading ราษฎรบนที่สูง กราบลาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค.65 ณ วัดเบญจมบพิตร

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ AAACU จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืนทางสังคม”

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ AAACU จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “การปฏิ… Continue reading ม.แม่โจ้ ร่วมกับ AAACU จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืนทางสังคม”

ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และรับบริจาคโลหิต

ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พ… Continue reading ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และรับบริจาคโลหิต

ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และรับบริจาคโลหิต

ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พ… Continue reading ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และรับบริจาคโลหิต

ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระ… Continue reading ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระ… Continue reading ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(มีคลิป) รอง ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ อ.แม่อาย

รอง ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ… Continue reading (มีคลิป) รอง ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ อ.แม่อาย

ราษฎรบนที่สูง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขอบรรพชา อุปสมบท จำนวน 174 รูป

ราษฎรบนที่สูง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขอบรรพชา อุปสมบท จ… Continue reading ราษฎรบนที่สูง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขอบรรพชา อุปสมบท จำนวน 174 รูป

(มีคลิป) “รองวรญาณ” เปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน”

“รองวรญาณ” เปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสิน… Continue reading (มีคลิป) “รองวรญาณ” เปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน”

ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นใ… Continue reading ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นใ… Continue reading ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จำเป็นให้นักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา หวังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนของโรงเรียน

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จ… Continue reading สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จำเป็นให้นักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา หวังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนของโรงเรียน

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จำเป็นให้นักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา หวังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนของโรงเรียน

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จ… Continue reading สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จำเป็นให้นักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา หวังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนของโรงเรียน

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จำเป็นให้นักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา หวังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนของโรงเรียน

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จ… Continue reading สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบอุปกรณ์จำเป็นให้นักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา หวังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนของโรงเรียน

นายกฯ เปิดฉากงาน FTI Expo 2022 เตรียมรีสตาร์ทประเทศไทยให้พร้อมขับเคลื่อนต่อภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมดัน Soft Power เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายกฯ เปิดฉากงาน FTI Expo 2022 เตรียมรีสตาร์ทประเทศไทยใ… Continue reading นายกฯ เปิดฉากงาน FTI Expo 2022 เตรียมรีสตาร์ทประเทศไทยให้พร้อมขับเคลื่อนต่อภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมดัน Soft Power เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายกฯ เปิดฉากงาน FTI Expo 2022 เตรียมรีสตาร์ทประเทศไทยให้พร้อมขับเคลื่อนต่อภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมดัน Soft Power เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายกฯ เปิดฉากงาน FTI Expo 2022 เตรียมรีสตาร์ทประเทศไทยใ… Continue reading นายกฯ เปิดฉากงาน FTI Expo 2022 เตรียมรีสตาร์ทประเทศไทยให้พร้อมขับเคลื่อนต่อภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมดัน Soft Power เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

(มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชา… Continue reading (มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

(มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชา… Continue reading (มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

(มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชา… Continue reading (มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

(มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชา… Continue reading (มีคลิป) ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 28,000 เม็ด และฝิ่นดิบ 14.4 กก. ชายแดนแม่อาย

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน Coding โรงเรียนวัดเวฬุวัน

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน Coding… Continue reading นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน Coding โรงเรียนวัดเวฬุวัน

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน FTI Expo 2020 ที่เชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน FTI Expo 2020 ที่เชียงใหม่ นายกรัฐ… Continue reading นายกรัฐมนตรี เปิดงาน FTI Expo 2020 ที่เชียงใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี มอบรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี มอบราง… Continue reading เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี มอบรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ส.อบจ.เป็นผู้แทนสรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันดอก ๑๐๘ และถวายต้นเงิน (ปัจจัย) คืนสุดท้าย ณ วัดวังสิงห์คำ

นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ส.อบจ.เป็นผู้แทนสรงน้ำพระ… Continue reading นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ส.อบจ.เป็นผู้แทนสรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันดอก ๑๐๘ และถวายต้นเงิน (ปัจจัย) คืนสุดท้าย ณ วัดวังสิงห์คำ

(มีคลิป) ผบช.ภ. 5 ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี

ผบช.ภ. 5 ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวการรักษาความป… Continue reading (มีคลิป) ผบช.ภ. 5 ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี

(มีคลิป) ผบช.ภ. 5 ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี

ผบช.ภ. 5 ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวการรักษาความป… Continue reading (มีคลิป) ผบช.ภ. 5 ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี

(มีคลิป) สสว.ประชุมความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน เร่งส่งเสริม MSME ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ บุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สสว.ประชุมความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน เร่งส่งเสริม … Continue reading (มีคลิป) สสว.ประชุมความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน เร่งส่งเสริม MSME ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ บุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วัดวังสิงห์คำ สรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันดอก ๑๐๘ และถวายต้นเงิน (ปัจจัย) 26 -28 มิถุนายน 2565 คืนที่ 2

วัดวังสิงห์คำ สรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันดอก ๑๐๘ และถว… Continue reading วัดวังสิงห์คำ สรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันดอก ๑๐๘ และถวายต้นเงิน (ปัจจัย) 26 -28 มิถุนายน 2565 คืนที่ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผ่านก… Continue reading สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ศป.บส.ชน. ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.65)

ศป.บส.ชน. ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่อง… Continue reading ศป.บส.ชน. ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.65)

ศป.บส.ชน. ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.65)

ศป.บส.ชน. ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่อง… Continue reading ศป.บส.ชน. ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.65)

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล พร้อมทั้งตำแหน่งทางวิชาการ และดุษฎีบัณฑิต

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ น้อมถวายมุทิตาสักกา… Continue reading สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล พร้อมทั้งตำแหน่งทางวิชาการ และดุษฎีบัณฑิต

อบจ.เชียงใหม่ รับรางวัลการขับเคลื่อนและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อบจ.เชียงใหม่ รับรางวัลการขับเคลื่อนและรณรงค์การฉีดวัคซ… Continue reading อบจ.เชียงใหม่ รับรางวัลการขับเคลื่อนและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วัดวังสิงห์คำ ทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันดอก 108 และถวายต้นเงิน (ปัจจัย) 26 -28 มิถุนายน 2565

วัดวังสิงห์คำ ทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันด… Continue reading วัดวังสิงห์คำ ทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ – ใส่ขันดอก 108 และถวายต้นเงิน (ปัจจัย) 26 -28 มิถุนายน 2565

(มีคลิป) ต้นตำรับแท้อาหารอีสาน แซ่บน้ำตาเล็ด “ตำเลยเถิด ณ สารภี” เชียงใหม่

ต้นตำรับแท้อาหารอีสาน แซ่บน้ำตาเล็ด “ตำเลยเถิด ณ … Continue reading (มีคลิป) ต้นตำรับแท้อาหารอีสาน แซ่บน้ำตาเล็ด “ตำเลยเถิด ณ สารภี” เชียงใหม่

มุฑิตาจิต เกษียนอายุราชการ

มุฑิตาจิต เกษียนอายุราชการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565… Continue reading มุฑิตาจิต เกษียนอายุราชการ

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ เลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ เลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษา… Continue reading โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ เลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงเรียน

วัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่ สืบชาตาหลวง สำหรับพุทธศาสนิกชนที่เกิดใน เดือนมิถุนายน

วัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่ สืบชาตาหลวง สำหรับพุทธศาสนิกช… Continue reading วัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่ สืบชาตาหลวง สำหรับพุทธศาสนิกชนที่เกิดใน เดือนมิถุนายน

(มีคลิป) “ซี.เค.ไบโอฯ” เดินหน้าพัฒนาแรงงานไทยไปเกาหลี

“ซี.เค.ไบโอฯ” เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบ… Continue reading (มีคลิป) “ซี.เค.ไบโอฯ” เดินหน้าพัฒนาแรงงานไทยไปเกาหลี

โรงพยาบาลลานนา ร่วมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

โรงพยาบาลลานนา ร่วมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 246 ป… Continue reading โรงพยาบาลลานนา ร่วมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

เชียงใหม่ หนุ่มไรเดอร์โอดวอนรัฐลดราคาน้ำมันรายได้หายลูกค้าหดรายจ่ายเพิ่ม หลังจากราคาน้ำมันปรับมาต่อเนื่อง

เชียงใหม่ หนุ่มไรเดอร์โอดวอนรัฐลดราคาน้ำมันรายได้หายลูก… Continue reading เชียงใหม่ หนุ่มไรเดอร์โอดวอนรัฐลดราคาน้ำมันรายได้หายลูกค้าหดรายจ่ายเพิ่ม หลังจากราคาน้ำมันปรับมาต่อเนื่อง

เชียงใหม่ พระต่อโลงศพแจกฟรีกระทบเช่นกันราคาวัสดุอย่างไม้ทำโลง ค่าส่งก็เพิ่ม ผู้มีจิตศรัทธาก็ทำบุญน้อยลง

เชียงใหม่ พระต่อโลงศพแจกฟรีกระทบเช่นกันราคาวัสดุอย่างไม… Continue reading เชียงใหม่ พระต่อโลงศพแจกฟรีกระทบเช่นกันราคาวัสดุอย่างไม้ทำโลง ค่าส่งก็เพิ่ม ผู้มีจิตศรัทธาก็ทำบุญน้อยลง

เชียงใหม่ พระต่อโลงศพแจกฟรีกระทบเช่นกันราคาวัสดุอย่างไม้ทำโลง ค่าส่งก็เพิ่ม ผู้มีจิตศรัทธาก็ทำบุญน้อยลง

เชียงใหม่ พระต่อโลงศพแจกฟรีกระทบเช่นกันราคาวัสดุอย่างไม… Continue reading เชียงใหม่ พระต่อโลงศพแจกฟรีกระทบเช่นกันราคาวัสดุอย่างไม้ทำโลง ค่าส่งก็เพิ่ม ผู้มีจิตศรัทธาก็ทำบุญน้อยลง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานงานแถลงข่าวแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานงานแถลงข่าวแคมเปญ… Continue reading รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานงานแถลงข่าวแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก อปท.เขตเมือง สานมือฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมร่วมที่ ทม.แม่เหียะ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก อปท.เขตเมือง สานมือฝ่ายปกครอง จัด… Continue reading วันต่อต้านยาเสพติดโลก อปท.เขตเมือง สานมือฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมร่วมที่ ทม.แม่เหียะ

พช.เชียงใหม่/ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พช.เชียงใหม่/ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร… Continue reading พช.เชียงใหม่/ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ ฯ เดินทางมาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ ฯ เดินทางมาเยี่ยมชมสวนส… Continue reading ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ ฯ เดินทางมาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

(มีคลิป) รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดงาน “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565

รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดงาน “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7… Continue reading (มีคลิป) รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดงาน “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565

กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต… Continue reading กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต… Continue reading กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 รณรงค์ทุกภาคส่วนรวมพลังทำความดี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 25… Continue reading จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 รณรงค์ทุกภาคส่วนรวมพลังทำความดี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มทบ.32 เตรียมการให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี อบอุ่นในทุกพื้นที่ เมื่อมีภัยมา กองทัพบกพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชน

มทบ.32 เตรียมการให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี อบอุ่นในทุกพื้นที… Continue reading มทบ.32 เตรียมการให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี อบอุ่นในทุกพื้นที่ เมื่อมีภัยมา กองทัพบกพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชน

กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนา… Continue reading กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมรักษ์เพลงรักเพื่อน เชียงใหม่ ถวายทุนการศึกษา แด่พระนิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ชมรมรักษ์เพลงรักเพื่อน เชียงใหม่ ถวายทุนการศึกษา แด่พระ… Continue reading ชมรมรักษ์เพลงรักเพื่อน เชียงใหม่ ถวายทุนการศึกษา แด่พระนิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกเกิดใหม่ “ลูกไบซันอเมริกัน” สัตว์ป่าหายาก หนึ่งเดียวในไทย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกเกิดใหม่ “ลูกไบซันอเมร… Continue reading เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกเกิดใหม่ “ลูกไบซันอเมริกัน” สัตว์ป่าหายาก หนึ่งเดียวในไทย

มาแล้วจ้า!..กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ม.4 – ม.6 ที่ต้องการการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในสวนสัตว์เชียงใหม่

มาแล้วจ้า!..กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ม.4 – ม.6 ที่ต… Continue reading มาแล้วจ้า!..กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ม.4 – ม.6 ที่ต้องการการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในสวนสัตว์เชียงใหม่

ฮือฮาพานไหว้ครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จัดพานไหว้ครูเป็นถุงยังชีพประทังชีวิตให้คุณครู ช่วงเศษฐกิจตกต่ำ

ฮือฮาพานไหว้ครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา… Continue reading ฮือฮาพานไหว้ครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จัดพานไหว้ครูเป็นถุงยังชีพประทังชีวิตให้คุณครู ช่วงเศษฐกิจตกต่ำ

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) และฟังโอวาทคณาจารย์

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) และฟังโอ… Continue reading กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) และฟังโอวาทคณาจารย์

รองเจ้าคณะภาค 5 พร้อมคณะ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลบูชา พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.

รองเจ้าคณะภาค 5 พร้อมคณะ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลบูชา พระเด… Continue reading รองเจ้าคณะภาค 5 พร้อมคณะ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลบูชา พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.